Synetech

Jak se poprat s COVIDem při řízení vývojářského studia?

Ekonomická krize dost pravděpodobně přichází. Jak se vypořádáváme s ní a s nejistotou, kterou způsobují opatření kolem pandemie koronaviru?

I my (asi téměř jako každá firma) jsme byli zasaženi dopady, které způsobila opatření kvůli koronaviru. Někteří zákazníci nám omezili alokace týmu na polovinu, projekty, které byly před spuštěním, se posouvají na neurčito, protože zadavatelé řeší své interní problémy, další projekty jsou odsunuty z důvodu upření pozornosti stakeholdera k vlastnímu zdraví…

Zkrátka, pro nás jakožto agenturu se může tato situace jevit jako až devastující.

Proto jsme při prvních indikacích oslabení vůle zákazníku posouvat věci kupředu zareagovali vytvořením několikastupňového krizového plánu.

COVID řízení rizik CEO

Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší

SYNETECH je naštěstí opatrná entita a má vytvořené poměrně velké finanční rezervy právě na období jako je například toto. Je ale i tak důležité mít jasnou strategii a věci pod kontrolou. Proto ideální způsob reakce na stávající situaci je přizpůsobit se trhu a pokusit se zpomalit stejně, jako to dělají v tuto chvíli naši klienti.

Nejhorší na celé záležitosti je právě nepředvídatelnost toho, jak dlouho situace může a bude trvat, či zda a kdy začnou ze strany na našich zákazníků doléhat ještě větší omezení. Jinými slovy, musíme počítat s tím, že se nám mohou snižovat příjmy ještě mnohem víc.

Vyhradili jsme tudíž 30 % našich celkových rezerv na překlenutí období útlumu (předpokládáme, že se bavíme o období maximálně do konce června). Těchto 30 % odpovídá částce, která by na toto období měla kompletně pokrývat ztráty způsobené výpadkem nebo snižováním rozpočtů. U klientů s ohroženějším typem byznysu totiž můžeme očekávat opatření vedoucí ke snížení našich úvazků, u klientů, kteří více řeší omezování a jsou opatrnější můžeme očekávat i snížení alokace.

Více stupňů opatření

Zároveň jsme si také připravili několik balíků úsporných opatření. Nejslabší balík počítá s průměrným omezením práce u všech našich pracovníků na 75 % (pokud to daný projekt dovoluje). Pokud by se situace zhoršovala, máme připravené varianty i na snižování úvazků na 50 %. V nejhorším případě by mohlo dojít až k celkovému snižování alokací, zde bychom ale museli zaznamenat opravdu extrémní reakci ze strany klientů a trhu, která zatím nenastala a doufáme, že ani nenastane. I tak je ale dobré ty nejčernější scénáře zahrnout do plánování.

Snížení alokace na 75 % pro nás představuje přijatelný kompromis, díky kterému nedojde individuálně k příliš velkým finančním poklesům, ale firmě to naopak přinese další rezervy, které případně pomohou s řešením krize, pokud by se období prodloužilo na více než 3 měsíce.

Došlo i k logické redukci možných fixních nákladů. Tím, že jsme se přesunuli na home office, nám odpadá financování společných aktivit, vybavení v kancelářích, občerstvení a podobných nákladů spojených s naší fyzickou přítomnosti na Letné.

Covid úsporná opatření pro agenturu

Neškrtat ale za každou cenu

Na druhou stranu, i v současné situaci nám dává smysl dále komunikovat „ven“ a udržet si funkční marketing (i zde se ale škrtalo 25 % rozpočtu, zrevidovaly se a přeplánovaly aktivity). Byla by totiž velká škoda nevyužít současné situace, která napomáhá urychlení digitalizace byznysu. Na interních analytických datech vidíme, že se lidé hojně zajímají online dění a naše kanály začalo navštěvovat nejvíce lidí v historii SYNETECHu.

Sami dlouhodobě propagujeme agilní přístup k financování zakázek, a tak se nyní snažíme přistupovat i k celé situaci. Prozatím jsme stanovili úsporná opatření pouze na duben a ke konci měsíce vyhodnotíme, zda je rozvolnit či prodloužit. Uvědomujeme si totiž, že na tom aktuálně nejsme tak špatně, abychom museli zavádět další krizová opatření, nicméně pokud se začneme připravovat už teď, zmírníme tím dopad korona-opatření, která se mohou projevit až za několik měsíců. Máme teď tedy v rámci karantény ideální příležitost na zpomalení a individuální rozvoj každého zvlášť. Máme čas si po sprintech konečně trochu vydechnout a máme také čas zamyslet se zase nad něčím jiným než vývojem aplikací.

Situace uvnitř firmy

Samozřejmě, že jsme si nebyli jistí, jak všechna tato omezení a snižování platů komunikovat týmu, abychom tím nevyvolali silně negativní reakce. Rozhodli jsme se to udělat naprosto otevřeně na celofiremní remote poradě, kde jsme nad očekávání zjistili akceptaci celé situace a žádnou negativitu. Snad by se až dalo říct, že to celý náš tým schvaluje, což je veskrze pozitivní věc, za kterou jsme vděční. Každý také individuálně převzal odpovědnost za své projekty, všichni jsme jednotlivě na home office, přetěžujeme Hangouty a doufáme, že vše špatné brzy skončí a budeme se moci potkat osobně zase v kancelářích.

Závěrem ale chci také ubezpečit naše klienty, že mohou zůstat v klidu, neboť na projektech opatření nebudou poznat a kdybychom je s vámi nyní nesdíleli, vlastně by se ani nikdo mimo SYNETECH o nich nedozvěděl. Nic se nemění na práci na projektech, kde je stále třeba dodávat, tam jedeme pořád na více než 100 %.

Mobilnímu vývoji zdar a zůstaňme všichni zdraví.

Váš SYNETECH a Vratislav Zima