Synetech

Jaký je smysl vaší mobilní aplikace? Ptáme se našich klientů i za cenu ztráty zakázky

Vývoj mobilních aplikací je drahý a není nic horšího než když přijde vniveč. Pokud dodavatelský softwarehouse nepřemýšlí nad přidanou hodnotu aplikace, nebude ji nikdo využívat a na vývoji spálí zbytečný čas a peníze.

Dříve raději myslíme než programujeme

U našich zakázek nechceme jen slepě programovat, chceme vědět, jaký má smysl to, co děláme. Proto se s vlastníkem projektu rádi bavíme už v rámci jeho objednávky - diskutujeme o užitečnosti produktu i nejlepších cestách k jejímu dosažení.

Často dostaneme od klienta opravdu precizní technicistní popis řešení — z pohledu architekta velice dobře zpracovaný, ale důvod vzniku aplikace zmíní asi ve třech větách. A to je málo.

V praxi jsou důvody vzniku většinou složitější, komplexnější a přináší spoustu nástrah, do kterých když se vlastník chytne, tak jen neefektivně utrácí. Klienti si často neuvědomují, co při vývoji aplikace považovat za úspěch a neúspěch. Proto se s nimi nad tématem zamýšlíme, diskutujeme trhliny v zadání, možné nástrahy a definujeme ideální výsledek. 

  • Díváme se na produkt očima uživatele

Má celá věc smysl? Nedá se udělat jinak? Plní potřeby uživatelů? 

To, že bude vývojářská agentura znalá v technologiích se tak nějak předpokládá. Z naší zkušenosti se ale velice často podceňuje pohled uživatele, přestože se jedná o zcela zásadní vlastnost dělící úspěšné aplikace od neúspěšných.

To, že se na produkt díváme očima uživatelů, ještě nutně neznamená, že ve výsledku mobilní aplikace vydělá více peněz. Rozhodně ale bude vývoj efektivnější a sníží se riziko, že bude zbytečný. Při diskusích totiž mnohdy zjistíme, že zamýšlené prvky jsou v aplikaci zbytečné nebo naopak chybí zásadní funkce.

  • Nezapomínáme na peněženku zadavatele

Všichni mají programátory, kteří lépe nebo hůře umějí programovat. To, kde se láme chleba je, jestli u toho přemýšlí, zda daná věc jde či nejde naprogramovat jednodušeji.

Našim klientům chceme být partnerem a myslet na jejich projekt komplexně. Setkáváme se často se situacemi, kdy klient neví, že neví. Pokud vidíme, že jde něco udělat jinak, řešením, které vyjde v poměru cena/výkon lépe, diskutujeme to se zadavateli. 

Přílišná rychlost je v drtivé většině zabijákem efektivity. Pokud se nejdříve diskutuje, přemýšlí a pak až se pracuje na kódu, neodstartuje se vývoj tak rychle, je ale o to dříve dokončen.

Jakmile se vše vymýšlí za běhu, nejenže se výroba aplikace může prodražit o 30-50%, prodlužuje se i doba doručení, právě kvůli nečekaným změnám a zjištěním.

smysl_mobilni_aplikace_design_koncept

Naším pomocníkem jsou design koncepty

K začátkům projektů nám pomáhají design koncepty — klikatelné prototypy, ve kterých zpracujeme obrazovky, funkční rozhraní, data i backend na pozadí. Vytváříme tak vizuální dojem aplikace, která ještě neexistuje. Díky nim se klient dozví maximum možných informací už před začátkem vývoje. 

Design koncept není jen o designu, ale i technologii. Vidíme v něm rozložení prvků a data, která se budou programovat nebo vytahovat do frontendu. Programátor tak přesně ví, jaká data bude ve kterých místech používat.

Zásadní výhodou design konceptů je, že startujeme vývoj a víme, jak má vše vypadat. Je to úplně jiný druh přípravy než „dvě stránky specifikací s popisky”. Designér na takovém prototypu sice stráví 14 dní, ale klientovi tak ušetří měsíce vývoje.

Říkáme NE i za cenu ztráty zakázky

Celkově v SYNETECHu razíme přístup, že než vyvíjet neefektivní aplikaci nebo ji vyvíjet neefektivně, raději to klientovi na rovinu řekneme a navrhneme řešení situace. I přesto, že o projekt můžeme přijít.

Příkladem je naše spolupráce s Pilulka.cz, kteří u nás poptali řešení výdejního terminálu na léky (kombinace vývoje a IoT). 

Udělali jsme analýzu trhu a zjistili, jak by projekt mohl fungovat. Dostali jsme se při tom do kontaktu s dodavateli potřebného hardwaru a usoudili, že by bylo výhodnější, kdyby firmy spolupracovali napřímo. A tak jsme to klientovi odprezentovali.

Zakázku jsme nezískali, ale přesto jsme měli z takové spolupráce skvělý pocit. Neděláme byznys pro byznys, chceme se naladit na spolupráci jako partner. Když o projektu přemýšlíme jako vlastník, padají nám klapky z očí a výsledek je mnohem lepší a efektivnější.

Řídíme se nejlepšími úmysly 

Co je tedy našim cílem? Snažíme se, aby aplikace byly nejen efektivně vyvinuté, ale také sloužily svému účelu a lidé je využívali. Nechceme být ti, co to v podstatě myslí dobře, ale vyvinou klasickou aplikaci, kterých je na trhu spousta a která si proto možná vůbec nenajde skupinu uživatelů. 

Naším záměrem je společně se zadavatelem přemýšlet, jak udělat ještě lepší aplikaci než má konkurence. Často se klienti pouze domnívají, co by jejich cílová skupina ocenila, ale nemají to podložené daty a realita je jiná. Věříme, že diskuze na začátku tak předchází zbytečnému předělávání později a šetříme tím čas i peníze.

Máte v hlavě nápad na aplikaci a nejste úplně přesvědčeni o její podobě, životaschopnosti či správném záměru? Napište nám. Vytvoříme společně prototyp a pomůžeme vám s jejím definováním i vývojem.