Synetech

Jak vybírat dodavatele softwaru?

Stejně bolestný jako špatný hiring zaměstnance je i špatný výběr dodavatele pro vývoj softwaru nebo mobilní aplikace, jen mnohem mnohem dražší. Pokud v tom nemáte skoro žádnou praxi, může se to stát velmi snadno. Proto jsme pro vás sebrali zkušenosti 6 velkých firem v této oblasti a doplnili je také o naše znalosti. Chcete vědět, jak na výběr dodavatele softwaru?

Co je důležité při výběru dodavatele softwaru dle odborníků?

SYNETECH patří mezi zakladatele Asociace Softwarových Agentur, která si klade za cíl narovnat prostředí zadávání vývoje software a mobilních aplikací v Česku, a proto jsme udělali rozhovory s 6 odborníky zodpovědnými za technologický vývoj v nadnárodních společnostech (od automotive, banking, consumer goods, insurance…) i ve veřejném sektoru. Nejdůležitější poznatky, společně s naším komentářem, vám přinášíme níže.

Co ve výběrovém řízení doporučujeme a zároveň i potvrzují zkušení zadavatelé zakázek?

1. Udělejte preselekci

Jak už jste se u nás mohli dočíst, vývoj mobilního softwaru nebo aplikací je běh na dlouhou trať. Je takřka jisté, že výsledný produkt se oproti původnímu zadání změní, ať už kvůli měnícím se preferencím uživatelů, či třeba technologii, jak více rozebíráme ve článku o agilním vývoji aplikací. Proto je výběr dodavatele, se kterým to vše absolvujete, tak důležitý a měli byste k výběrovému řízení zvát jen takové s dobrými referencemi, skvělým hodnocení appek ve storu či sympatickou komunikací.

Na základě čeho zvou do výběrového řízení respondenti našeho průzkumu?

 • Sympatická komunikace, byť se jedná o neověřenou firmu,
 • osobní zkušenosti,
 • doporučení od někoho známého.

Zbyněk Hraše, Sales Manager SYNETECHu k tomu dodává:

„Do hodnotících kritérií by rozhodně mělo patřit i hodnocení týmu, který bude na dané referenci pracovat, jeho zápalu pro věc a individuálních technických kompetencí členů nominovaných do zakázky.“

Vyber_dodavatele_softwaru

2. Poznejte váš budoucí tým

Sales prodává, vývojáři programují aplikaci… Koho tedy budete chtít poznat spíš? Otázka je samozřejmě řečnického charakteru, jakožto zadavatelé byste vždy měli znát tým, který bude zakázku realizovat a podílel se například na vytvoření klikatelného prototypu pro výběrové řízení. Vždy chtějte poznat ty, se kterými budete spolupracovat, a budete mít představu, co vás čeká. Dle typu vývoje (agile vs waterfall) jsou stěžejní především role project managera a product ownera.

Z našeho hloubkového průzkumu pak jednoznačně vyplývá, že:

 • K sales týmu nepanuje důvěra, prezentovat by měl ten, který bude na projektu reálně pracovat.
 • Je důležité, aby tým pochopil, proč jde klient projekt dělat, projevil zájem o to, co chce zadavatel.
 • Referenční projekt je vedený ze strany dodavatele – majoritu vývojářských kapacit v referenčním týmu má dodavatel a tým obsahuje seniora, který projektu věnuje minimálně 50 % své kapacity.

Zcela zásadní plusové body pak tým dostává za proaktivitu například v podobě:

 • Dodání klikatelného prototypu,
 • osobního zapojení týmu a jejich zájmu o přínos aplikace.

„Software potřebuje agilní prostor pro změny a výběr dodavatele se má opírat o to, jaký je k dispozici interní tým zadavatele - čím silnější produktové vedení, tím větší podpora agilního vývoje,“ vysvětluje Zbyněk Hraše.

Náš tip:

Do určité fáze výběrového řízení by měla fungovat poučka, že není hloupých otázek. Mezi zadavatelem i dodavatelem by měla být absolutní důvěra. Když může být komunikace otevřenější, vývojářské týmy mohou být proaktivnější. Velkými zadavateli je totiž oceňované, nelpí-li dodavatelé na přesné specifikaci. Software se může, a dost pravděpodobně bude, během vývoje měnit. To, že se dodavatel nebojí při výběrovém řízení zeptat, díky čemuž může lépe pochopit veškerý kontext, s sebou přináší mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku úspěšné appky.

3. Nechte dodavatele myslet na váš byznys

Realizační tým je nutné poznat i proto, že při zadávání vývoje softwaru nebo aplikací vždy máte “problém”, který potřebujete vyřešit. Hodně zásadním kritériem je, zda dodavatel při návrhu řešení tzv. „myslí byznysově“. Jeho tým by neměla být „parta vývojářských lopat“ a programovat aplikaci pro aplikaci. Je zásadní zajímat se o to, jak produkt pomůže byznysu zadavatele jako celku. Stěžejní je pochopit roli aplikace v byznysu a také poznat zákazníka, aby byl software co nejpřívětivější uživateli, a tudíž měl ve výsledku i rychlejší návratnost. S tím souvisí i otázka, jestli je při vybírání dodavatele důležitější zkušenost s danou problematikou, či reference. I nad tím se Zbyněk zamýšlel:

„Velice záleží na situaci, ve které se jakožto zadavatel nacházíte. Pokud jste s aplikací ve finanční či časové tísni, spíše volte toho dodavatele, který má v daném oboru či s vývojem podobné aplikace zkušenosti. Pokud časová či finanční tíseň není a má-li tým dobré reference, doporučujeme přihlížet k nim a aplikaci vyvíjet out-of-the-box přístupem.”

Ať už se rozhodnete pro první či druhou cestu, vždy zkontrolujte (či si nechte zkontrolovat), technologie, se kterými chce dodavatel pracovat. Každá má totiž jiné ideální využití.

Vyber_dodavatele_softwaru

4. Všechno si dobře spočítejte

Ať už se jedná o volbu krabicového softwaru, či cenového kritéria pro výběr dodavatele, vše je nutné si dobře spočítat. Zkušení zadavatelé si velice dobře uvědomují, že kdyby dali největší váhu ceně za vývoj softwaru nebo aplikací, budou nabídky podstřelené a dodavatelé se budou hojit na více pracích. Ostatně mezi věci, kterých (dnes už zkušení) dodavatelé litují nejvíce, jsou situace, kdy dali přílišný důraz na cenové kritérium. Zbyněk Hraše to popisuje ještě podrobněji:

„Nerozhoduje-li cena, může pro vás dodavatel například sestavit ideální tým na míru. Vždy by měl mít alespoň 50 % kapacity seniorního vývojáře a mohl tak vzniknout kvalitní produkt iterativní cestou. Dobrým znamením je, je-li referenční projekt veden ze strany zadavatele a obsahuje majoritu jeho vývojářských kapacit.“

Důležité si ale propočítat třeba i to, zda se více vyplatí software na míru, či krabicový… Ačkoliv se totiž obecně říká, že ve druhém případě jde o levnější věc, autoři tohoto tvrzení totiž často zapomínají například na pravidelné poplatky za licence či omezení počtu uživatelů či funkcí softwaru.

P.S.: Co naopak oceňují dodavatelé? Aneb jak pozvat do výběrového řízení takové, se kterými bude radost spolupracovat?

 1. Je-li výběrové řízení transparentní a rychlé – jinými slovy, netrvá dlouhé měsíce a hodnotící kritéria jsou veřejně a srozumitelně komunikovaná všem.
 2. Funguje-li vztah dodavatel-klient na bázi partnerství. Pak vznikají ta nejlepší softwarová řešení
 3. Preferován je agilní typ spolupráce, vyžaduje ale silného product ownera
 4. Cena není jediné kritérium

Zjistěte víc v našem průzkumu

To však ani zdaleka nejsou všechna zjištěni průzkumu. Chcete vědět, jaká byla hodnotící kritéria dodavatelů a kdo je vyhodnocoval, co zadavatelé oceňovali a čeho se bojí nebo zda preferují malého, či velkého dodavatele? To a mnohem víc se dozvíte v našem exkluzivním pdf. Ne ve všech kritériích se naši respondenti shodovali, a tak si troufáme tvrdit, že jako zdroj inspirace pro výběrové řízení náš výběr hloubkových rozhovorů rozhodně stojí za přečtení. Napište si o něj na info@synetech.cz