Synetech

Jak vám naše předpřipravené funkce při vývoji software ušetří statisíce?

Vývoj software, tj. i mobilních aplikací nebo webu, umí být drahý. Jak tedy vyvinout pro klienta software, který bude odpovídat přesně jeho potřebám a zároveň jej nezruinuje finančně? Odpovědí je naše in-house řešení jménem „Base App“ a „Dynamické obrazovky“.

Jak tedy snížit cenu vývoje softwaru?

Ať už je aplikace sebevíce unikátní, některé její části bývají často stejné – přihlašování, registrace, zapomenuté heslo a tak dále. Vývojem těchto obrazovek pokaždé trávíme nemalé množství času.

Rozhodli jsme se proto předpřipravit pro klienty platformu obsahující tyto základy s názvem “Base app”. My se tak rovnou můžeme přesunout k práci na jádru aplikace a klientovi pomůžeme ušetřit i nižší statisíce.

Co je „Base App“?

Base App je náš interní pojem pro aplikaci obsahující sadu základních obrazovek, které se nacházejí ve většině mobilních appek - Splash screen, onboarding, login, registration, forgotten password.

Spolu s tím je v “Base app” také další množina modulů, jejichž implementace zabere delší dobu a je možné si velkou část předpřipravit a později znovu použít (modul mapy a dynamických obrazovek). Každý budoucí projekt obsahující toto základní flow nebo jeho část může z Base App vycházet.

Další ulehčení je i napojení na mockované API, aby bylo možné připravit zpracování chybových stavů a načítání. To snižuje objem práce poté, co se aplikace napojí na reálné API. Neznamená to ale, že by tímto způsobem vytvořená budoucí aplikace nebyla unikátní – všechny obrazovky mají základní UI, u kterého se počítá s tím, že bude přizpůsobené danému projektu.

Předpřipravená řešení pro vývoj softwaru

Dynamické obrazovky – perfektní doplnění Base App

Vývoj dalších obrazovek už tolik unifikovat nejde, přesto lze předpřipravit určitý „use case“, se kterým se často setkáváme. Toto řešení nazýváme „Dynamické obrazovky“.

Řečí programátorů

Jedná se o knihovnu, pomocí které lze aplikaci poskládat z dynamicky vytvořených obrazovek. Tato knihovna umožňuje vytvořit libovolnou kompozici z předdefinovaných nativních komponent a jejich parametrů. Struktura se načítá typicky z JSON souboru na serveru.

Aplikace načte strukturu obrazovky z konfiguračního souboru (např. ve formátu JSON), přičemž tento soubor může být uložen jak na serveru vzdáleně (např. ve Firebase), tak lokálně uvnitř aplikace. Při změně konfiguračního souboru dochází ke změně dynamických obrazovek bez potřeby vytváření nové verze aplikace.

Řečí praktickou

Lepší je však představit si tuto technologii na praktickém příkladu - vývoji eventové aplikace pro Festival svobody. Organizátoři do poslední chvíle neznali počet a jména partnerů, ale všechny jejich loga se museli v aplikaci zobrazovat. Rozhodli jsme se jít cestou právě dynamických obrazovek. Tedy takových, kde jsme schopni měnit informace bez toho, aniž by si uživatelé museli stahovat aktualizaci aplikace.

Tento postup snižuje náklady na výrobu „jednoduché“ obrazovky a je nenáročný na datovou spotřebu Úprava obsahu je možná i bez vydání nové verze do storu a nesmíme opomenout ani nativní podobu a unifikaci obrazovky napříč platformou.

Přínos předpřipravených funkcí? Zcela zásadní.

V praxi máme tedy pro klienty předpřipraven základ aplikace a určité lehce modifikovatelné obrazovky. Base App a Dynamické obrazovky jsou tedy kombinací krabicového řešení a úpravy na míru (sen českého klienta, řekli bychom).

Jsou také důkazem, že cena při vývoji softwaru nebo mobilní aplikace nemusí být překážkou a že i kvalitní produkty jdou dělat za rozumnou cenu. Zároveň jsou dalším ze způsobů, jak se vyhnout některým překážkám ve vývoji mobilní aplikace. Přečtěte si i další tipy k vývoji aplikace.

Plánujete vývoj softwaru nebo mobilní aplikace, a zaujala vás možnost předpřipravených řešení? Ozvěte se nám a příští projekt už můžeme tvořit společně!

Napište nám.