Synetech

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám svéosobní údaje. Přečtěte si, jak vaše osobní údaje zpracováváme a zabezpečujeme a jaká práva máte podle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Udělujete tímto výslovný souhlas společnosti SYNETECH, s.r.o., se sídlem Veletržní 73, IČO: 03521117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232752, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jakožto správce osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány pouze za účelem reakce na požadavek, dotaz, přihlášku pracovní pozici zaslaný skrz kontaktní formulář na webu synetech.cz.

 3. Vstupujete-li s námi do obchodního vztahu, potřebujeme vaše fakturační údaje nezbytně k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SYNETECH, s.r.o.

 5. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 6. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte dále právo vůči společnosti SYNETECH, s.r.o.:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů, nebude-li společnosti SYNETECH, s.r.o. svědčit jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud..